Turvallinen toimintaympäristö


Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen urheilun parissa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.Lisäksi urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen. Valmentajilla on käytössä Et ole Yksin -palvelun laatima Ohje valmentajalle kiusaamisen ennaltaehkäisyyn


Mahdolliset ongelmatilanteet kiusaamistapauksissa


Joskus ryhmän sisällä voi syntyä ongelmatilanteita. Jyväskylän Aallossa ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti ja ongelmat ratkaistaan yhdessä asianosaisten kanssa. Seurassamme ongelmia lähdetään ratkomaan seuraavan polun mukaisesti:


  1. Ongelma pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan välittömästi ryhmän valmentajien ja harrastajien kesken.


  1. Jos ongelma ei ratkea, otetaan selvitykseen mukaan asianosaisten harrastajien vanhemmat, harrastajat sekä vastuuvalmentaja. Urheilutoimenjohtaja auttaa tarvittaessa asiassa.


  1. Mikäli asia vaatii jatkokäsittelyä, johtokunta auttaa asioiden ratkaisussa. Urheilutoimenjohtaja raportoi mahdollisista pulmatilanteista seurajohdolle.Tarvittaessa kootaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän valmentajat, vanhemmat sekä seuran edustajat (urheilutoimenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja ja/tai johtokunnan edustaja). Paikalle voidaan tarvittaessa pyytää myös ulkopuolinen sovittelija tai asiantuntija.


Epäasialliseen käytökseen puuttuminen


Epäasialliseen käytökseen puuttumisessa painopiste on ennaltaehkäisyssä. 


Seuran keskeinen vastuullisuusohjelman tavoite on turvallisen toimintaympäristön rakentaminen kaikille seuran toiminnan parissa toimiville, niin jäsenille, harrastajille, kilpaurheilijoille, valmentajille, toimihenkilöille kuin vapaaehtoisillekin.


Kannustamme kertomaan


Seuramme häirintäyhdyshenkilönä toimii Anni-Maria Laakso. Anni-Mariaan voit olla yhteyksissä sähköpostilla hairintayhdyshenkilo@swim.fi, jos olet kokenut epäasiallista käytöstä tai häirintää toiminnassamme. 


Väestöliiton Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaisen puhelinpalvelun ja chatin, jos haluat keskustella luottamuksellisesti.


SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, jos havaitset selkeitä rikkomuksia.