Share |

Yhteistyökumppani Mehiläinen

Jyväskylän Aallon lääkintähuolto

Jyväskylän Aalto ry ja Mehiläinen ovat keskenään sopineet seuran terveydenhuollon järjestämisestä. Tähän kuuluvat vammojen, tapaturmien ja rasitusperäisten kiputilojen sekä erilaisten sairauksien hoito, terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito. Sopimus koskee kaikkia seuran jäseniä ja on voimassa toistaiseksi.

 

Urheilunetti

Kirjautumalla Urheilunettiin jäsenen tai perheenjäsenen asiakaskäynti Mehiläisessä (esim. käynti lääkärin vastaanotolla, fysioterapeutilla, laboratoriossa tai leikkauksessa) kerryttää ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta takaisin seuralle. Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien ostokertymästä, ainoastaan työterveyshuollon käynnit eivät kuulu bonuksen piiriin.

Kirjautuminen: Mehiläinen urheilunetti

 

Mehiläinen tarjoaa:

  • lääkäripalvelut

  • fysioterapiapalvelut

  • hierontapalvelut

  • ensiapuluontoinen neuvonta (maksuton puhelinpalvelu)

  • ensiapuajat lääkärin ja fysioterapeutuin vastaanotoille

Ajanvarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa olevansa Swimming Jyväskylä ry:n jäsen.

TAPATURMAN SATTUESSA

Urheiluseuran  jäsenten lääkintähuolto on sovittu toteutettavaksi Mehiläinen Oy:n  –liikuntaklinikalla. Mehiläinen hoitaa urheilijoiden vaivat nopeasti (päivystysaikoja varattu urheiluseuran jäsenistön käyttöön), hyvällä ammattitaidolla ja tarvittaessa tukeutuen laajaan asiantuntijaverkostoon.

Mikäli kysymys ei ole lievästä tapaturmasta, on useimmiten tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla arvioittamassa vamman laatu ja sen vaatima hoito.

Ajanvarausnumero Mehiläisen liikuntaklinikalle on 010 414 00

tai www.mehilainen.fi/ajanvaraus

Ennakkoilmoitus vahingosta

Tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta vuorokauden sisällä vahingon sattumisesta.
Ennakkoilmoitus ei edellytä lääkärissä käyntiä.

  • Lääkärin hoidosta aiheutuneet kustannukset, todistukset, lääkkeet ja mahdolliset tutkimukset (rtg – kuvaus) on maksettava käynnin yhteydessä, koska vakuutusyhtiö maksaa korvauksen ainoastaan maksukuitteja vastaan. Kelan suorapalautus (joka Mehiläisessäkin on käytössä) edellyttää käteismaksua.

  • Suuret kustannukset esimerkiksi magneettikuvaus on ensin yleensä arvioitettava vakuutusyhtiössä ja myönteisen arvion jälkeen sieltä tulee maksusitoumus kyseistä toimenpidettä varten.

  • Rasitusvammat, kroonistuneet vaivat tai yleissairaudet eivät kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin, mutta myös ne voidaan  yhteistyösopimuksen myötä  hoitaa Mehiläisessä varsin edullisesti ja hyvällä asiantuntemuksella.

On toivottavaa, että vammojen sattuessa tai pitkäaikaisten kiputilojen hoidossa urheilijat ohjautuvat ensisijaisesti Mehiläisen vastaanotoille, jolloin varmistetaan nopea ja asianmukainen hoito. Muiden kuin Mehiläisellä työskentelevien erikoislääkäreiden (esim. ortopedi, fysiatri) konsultaatiot tapahtuvat tarpeen vaatiessa vastuulääkärin kautta. Vakuutusyhtiön suositusten mukaisesti lääkärin vastaanotto olisi järjestettävä noin viikon kuluttua tapaturmasta, mikäli tapaturmasta aiheutuva oireilu jatkuu.

Vastaanottokäyntien maksut

Tavanomaisten vastaanottokäyntien yhteydessä peritään normaali käyntimaksu, josta on vähennetty KELAn osuus. Suurempia kustannuksia vaativissa tilanteissa (esim. magneettikuvaus, leikkaukset) pyydetään vakuutusyhtiön maksusitoumus etukäteen toimenpidettä varten.

Käynnin yhteydessä mahdollisesta tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus uimarin vakuutusyhtiöön. Mehiläinen auttaa myös vahinkoilmoituksen laadinnassa.