Share |

Jyväskylän Aallon valmennus- ja leirituet sekä stipendit

Valmennustuet:

Seuramme huomioi uimareiden kilpailullista menestystä kausimaksujen asteittaisena helpotuksena tietyllä prosenttiosuudella uimarin oman ryhmän kausimaksusta.

Seuran valmennustukijärjestelmä sisältää 4 eri tasoa:

- Taso 1, tuki 25% kauden kausimaksusta

- Taso 2, tuki 50% kauden kausimaksusta 
(Maksimitaso jonka "rolloikäinen" voi saavuttaa)

- Taso 3, tuki 75% kauden kausimaksusta
(Maksimitaso jonka IKM- ja NSM-ikäiset voivat saavuttaa)

- Taso 4, tuki 100% kauden kausimaksusta (Maksimitaso, jonka voi saavuttaa
vain aikuisten ja vammaisuinnin usean kauden menestyksellä)

 

Kevätkauden kausimaksuun vaikuttavat seuraavat kilpailut ja maajoukkue-edustukset:

- Syyskauden Ikäkausimestaruuskilpailut (T10-11, P11-12 karsinnat ja vanhemmilla ikäluokilla finaalit) ja lyhyen radan VSM-, NSM- ja SM-kilpailut

- Syyskaudella tapahtuva valinta tai edustus ikäkausi-, nuorten- tai aikuisten maajoukkueeseen tai valinta arvokilpailuedustajaksi PM-, EM- tai
MM-kilpailuihin (Rollojoukkue ja Vammaisuinnin maajoukkue
valinnat ei vaikuta kausimaksuun)

Syksyn kausimaksuun vaikuttavat seuraavat kilpailut ja maajoukkue-edustukset:

- Kevätkaudella kevään ja kesän kansalliset arvokilpailut
(Rollot, Ikäkausimestaruusuinnit, pitkän radan VSM-, NSM- ja SM-kilpailut)

- Kevätkaudella tapahtuva valinta tai edustus ikäkausi-, nuorten- tai aikuisten maajoukkueeseen tai valinta arvokilpailuedustajaksi PM-, EYOF-, EG-, NEM-,
EM- tai MM-kilpailuihin (Rollojoukkue- ja Vammaisuinnin maajoukkue valinta ei vaikuta kausimaksuun)

 

Valmennustuki jaetaan uimareille seuraavin periaattein:

Mitalit:

- Aina kun uimari saavuttaa henkilökohtaisen mitalin ikäluokkansa kansallisissa arvokisoissa on hän oikeutettu saamaan vähintään 50% tuen seuraavan kauden kausimaksusta (syksy tai kevät, riippuen kilpailusta, jossa hän mitalin sai).
Tämä on myös samalla maksimituki, jonka Rollo-uinneissa tai IKM-karsinnoissa (T10-11, P11-12) valtakunnallisesti menestyvät uimarit voivat saada.

- Jos uimari saa vähintään yhden henkilökohtaisen mitalin kaksissa peräkkäisissä ikäluokkansa kansallisissa arvokisoissa, on hän oikeutettu saamaan 75% tuen seuraavan kauden kausimaksuun.

- Myös kombinaatiot:

- viimeisissä Rolloissa + seuraavissa IKM-finaaleissa voitetut mitalit

- IKM-finaaleissa + NSM-kisoissa voitetut mitalit (peräkkäisiltä kausilta)

- IKM-finaaleissa tai NSM-kisoissa + SM-kisoissa voitetut mitalit (peräkkäisiltä kausilta)

oikeuttavat 75% tukeen seuraavan kauden kausimaksusta. Tämä on myös maksimituki, jonka IKM-finaaleissa ja NSM-kilpailuissa menestyvät uimarit voivat saada.

- Jos uimari on saavuttanut neljänä kilpailukautena peräkkäin vähintään kaksi henkilökohtaista aikuisten SM-mitalia samoissa kilpailuissa, on hän oikeutettu 100% tukeen. Yhden kilpailun väliin jääminen sairastumisen tms. esteen vuoksia, ei vie uimarin mahdollisuutta saada taas seuraavien kilpailujen jälkeen 100 % tukea. Uimarin poisjäänti ja seuraavan kauden tukiprosentti käsitellään seuran johtokunnan kokouksessa.

- Edellisen kauden IKM- ja NSM-kilpailuissa voitetut kaksi henkilökohtaista mitalia lasketaan myös yhdeksi kerraksi. Neljän kauden laskukaavassa voi kuitenkin olla vain yksi kausi IKM- tai NSM-tasolta.

- Jos uimari ei saavuta mitalia ikäluokkansa kansallisissa arvokisoissa, laskee hänen valmennustukiprosenttinsa seuraavalle kaudelle seuraavasti:

- Jos tuki oli edellisellä kaudella oli 100% -> tuki seuraavan kauden kausimaksuun on 50% (paitsi jos uimari voittaa yhden mitalin aikuisten SM-kisoissa, on tuki 75%)

- Jos tuki oli edellisellä kaudella 75% -> tuki seuraavan kauden kausimaksuun on 50%

- Jos tuki oli edellisellä kaudella 50% -> tuki seuraavan kauden kausimaksuun on 25%

- Jos tuki oli edellisellä kaudella 25% -> tuki seuraavan kauden kausimaksuun on 0% eli uimari maksaa kausimaksun täysimääräisenä

Maajoukkuevalinta:

- Valinta tai edustus ikäkausi-, nuorten- tai aikuisten maajoukkueeseen tai arvokilpailuedustajaksi PM-, EYOF-, EG-, NEM-, EM- tai MM-kilpailuihin oikeuttaa aina 50% tukeen seuraavan kauden kausimaksusta.

- Kausimaksun tuki ei kuitenkaan voi ylittää ikäluokalle asetettua maksimimäärää.

- Jos uimari on jo 100%, 75% tai 50% tuen piirissä ei valinta maajoukkueeseen tuo lisätukea.

- Jos uimari on 0% tai 25% tuen piirissä, valinta maajoukkueeseen oikeuttaa kuitenkin 50% tukeen seuraavan kauden kausimaksusta.

- Maajoukkuevalintatukea ja mitalista saatavaa tukea ei lasketa yhteen.

 

Erityisehtoja valmennustukeen:

- Kausimaksutukea ei jaeta alle 10 v. tytöille eikä alle 11v. pojille, koska heidän ikäsarjoissa ei ole vielä kansallisia arvokilpailuja.

- Kausimaksun prosentuaalisen helpotuksen voi saada vain henkilökohtaisella kansallisella arvokisamitalilla tai valinnasta ikäkausi-, nuorten- tai aikuisten maajoukkueeseen tai arvokilpailuedustajaksi PM-, EYOF-, EG-, NEM-, EM- tai MM-kilpailuihin. (Rollojoukkue ja Vammaisuinnin maajoukkue valinnat ei vaikuta kausimaksuun)

- Valinta ikäkausi-, nuorten- tai aikuisten maajoukkueeseen tai arvokilpailuedustajaksi PM-, EYOF-, EG-, NEM-, EM- tai MM-kilpailuihin oikeuttaa aina 50% tukeen seuraavan kauden kausimaksusta. Erilliset kilpailuvalinnat, kuten esim. nuorten Multinations-kilpailut tai Suomi-Viro maaottelu eivät kuitenkaan ole tähän verrattavia.

- Mikäli uimari osallistuu KV-kilpailuihin (PM-, EYOF-, EG-, NEM-, EM- tai MM-kilpailuihin) SM-, NSM-, VSM-, IKM-, tai Rollo-kilpailujen aikaan, uimarin kausimaksun tukiprosentti ei laske seuraavalle kaudelle.

- Uimarin lopettaessa ennen seuraavan kauden alkamista, menettää hän kilpailumenestyksellään ansaitsemansa hyödyn.

- Uimarin kilpailullinen menestys tulee olla hankittuna Swimming Jyväskylän edustajana

 

Leiri- ja kilpailutuet:

Seura tukee uimaliiton leireille kutsuttujen uimareiden leirimaksua tietyillä prosentuaalisilla summilla. Leirin maksun loppuosuus jää uimarin maksettavaksi.

- Rollomaajoukkueen leirit 30 %

- Ikäkausimaajoukkueen tapahtumat 30 %

- Nuorten maajoukkueen tapahtumat 30 %

- PM-, EYOF-, EG-, NEM- kilpailuihin valmistava leiri 30 %

- PM-, EYOF-, EG-, NEM- kilpailut 30 %

- Aikuisten maajoukkueen tapahtumat* 50%

* Sisältävät leirit, lajileirit ja kilpailut, jotka kuuluvat kyseisen vuoden toimintasuunnitelmaan. Ylimääräiset tapahtumat käsitellään tapauskohtaisesti (huom! käsiteltävä johtokunnassa ennen tapahtumaa).

Poikkeus: Jos maajoukkuetapahtuma on uimarille kokonaan omavastuullinen, on uimarin tehtävä erillinen anomus johtokunnalle.

Tarkennuksia, stipenditili- , varainkeruuraha ja valmennustuki sääntöihin:

- Mikäli uimari lopettaa tai vaihtaa seuraa ja hänelle jää sponsorirahaa stipenditilille, raha kuuluu uimarille itselleen. Uimarin tulee toimittaa henkilökohtainen sponsorisopimus tms. kirjallinen esitys, että kyseessä on sponsoriraha. Tällöin uimarilla on mahdollisuus käyttää sponsoriraha lopettamisen/seuran vaihtamisen jälkeen.

- Talkoo- ym. varainkeruurahat ovat ryhmäkohtaisia ja ne jäävät ryhmälle, jos uimari lopettaa/vaihtaa valmennusryhmää/seuraa.

- Jos seura maksaa valmennustukea tai siihen rinnastettavaa tukea uimarin leiri- tai kilpailumatkoista, hänen oletetaan noudattavan seuran, tapahtumajärjestäjän ja Uimaliiton asettamia sääntöjä. Jos väärinkäytöksiä esiintyy, joutuu uimari maksamaan valmennustukietuuden takaisin.

 

Kansainväliset kilpailut:

Kansainvälisestä uintikilpailumenestyksestä (ei avovesiuinti) seura maksaa uimarin stipenditilille alla mainitut summat. Samassa kilpailussa uimari voi ansaita vain yhden stipendin, joka maksetaan parhaasta suorituksesta.

* Semifinaali ei koske vammaisuintia. 

Kilpailu / euromäärä

100€

200€

300€

400€

600€

800€

1000€

1200€

1500€

Olympialaiset

 

 

 

 Semi-finaali

 

Finaali 

 

 

Mitali

MM- kilpailut

 

 

Semi-finaali

 

Finaali 

 

 

Mitali

 

EM- kilpailut

 

Semi-finaali

 

Finaali 

 

 

Mitali

 

 

LRMM- kilpailut

 

 Semi-finaali

 

Finaali

 

 

Mitali

 

 

LREM- kilpailut

 

Semi-finaali

Finaali 

 

 

Mitali

 

 

 

NEM

Semi-finaali 

 Finaali 

 

Mitali

 

 

 

 

 

PM

 

Mitali

 

 

 

 

 

 

 

* Valmennusstipendijärjestelmä ei koske Masters-uimareita.

Lisäksi henkilökohtaisesta Suomen ennätyksestä myönnetään 200 euron stipendi. Stipendin voi saada vain aikuisten SE-ajasta pois lukien masters- ja vammaisuinti sekä viestit.