Share |

Toimitsijoiden roolit

Seuran järjestämissä kilpailuissa tarvitsemme aina paljon henkilöitä useisiin erinäisiin tehtäviin, jotta kilpailut saadaan vietyä läpi Suomen Uimaliiton sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Myös seuran omat kilpailut kuuluvat tähän kategoriaan. Alla lyhyet esittelyt erilaisista toimitsijarooleista. Jotkut roolit ovat erilaisia tai niitä ei ole ollenkaan seuran omissa kisoissa, muutokset on merkattu kuvauksiin.

KILPAILUNJOHTAJA

- Kilpailunjohtajan rooli on kisojen läpiviennin kannalta tärkein rooli

- Kilpailunjohtajalla tulee olla 1. luokan toimitsijakortti

- Kaikki muu olennainen kuvaus tähän rooliin liittyen löytyy Uimaliiton säännöistä kohdasta SW2.1

- Kilpailujohtaja ohjeistaa toimitsijat, kuinka hyväksytty/hylätty käännös ilmoitetaan

RATATUOMARIT

- Kisoissa tulee olla aina 2 ratatuomaria

- Ratatuomarit toimivat kumpikin omalla puolellaan allasta

- Ratatuomarit valvovat, että asianomaisen uintitavan sääntöjä noudatetaan ja he avustavat käännöstuomareita valvomalla käännöksiä

- Ratatuomarit ilmoittavat sääntörikkomukset kilpailunjohtajalle allekirjoittamallaan kortilla, johon on merkitty laji, erä, ratanumero ja rikkomus

- Ratatuomarilla tulisi olla 1. luokan toimitsijakortti

Omat kilpailut:

- Kilpailunjohtaja voi toimia toisena ratatuomarina

- Ratatuomarina voi toimia myös 2-luokan toimitsijakortin omaava

LÄHETTÄJÄ

- Lähettäjän rooliin liittyvät tehtävät on kuvattu Uimaliiton säännöistä kohdasta SW2.3

- Lähettäjällä tulisi olla Uimaliiton lähettäjäkoulutus

YLEISJOHTAJA

- Vastaa kisojen järjestelyistä etukäteen ja varmistaa, että kaikki kisoja varten tarvittava on kunnossa

- Kiertelee kisapaikalla ja huolehtii, että kaikki toiminnot pelaavat

Omat kilpailut:

- Yleisjohtaja hoitaa toimitsijarekrytoinnin

- On kisoissa keltainen liivi päällä, ja sitä kautta helposti tunnistettavissa ja saavutettavissa

- Opastaa ja kouluttaa toimitsijat

KÄÄNNÖSTARKASTAJAT

- Valvovat uimareiden käännöksiä, että ne ovat sääntöjen mukaiset

- Tekevät hylkäykset sovitulla tavalla ja sovitulla lomakkeella

- Käännöstarkastajilla pitää olla 2. luokan toimitsijakortti

AJANOTTAJAT

- Ottavat ajat "sähköisellä napilla" ja aina myös käsikellolla

- Kirjaavat käsikellolla otetun ajan lähtölistaan

- Näyttävät "kierroslukua" uimareille pitkillä matkoilla

- Ajanottajalla ei tarvitse olla toimitsijakorttia

ALLASSIHTEERISTÖ

- Tekee kilpailujen lähtöluettelon, aikataulut ja tietokoneille tarvittavat tiedostot

- Vastaa Livetiming tulospalvelusta

- Vastaa ajanottolaitteiden asennuksesta ja toimivuudesta

- Vastaa sähköisestä tulospalvelusta

- Tähän tehtävään on periaatteessa henkilöt aina valmiina

Omat kilpailut:

- Omissa kilpailuissa ei livetiming ei ole käytössä

ERIEN KERÄILIJÄT

- Sijoittavat uimarit kokoontumispaikalla oikeaan järjestykseen.

 Omat kilpailut:

- Erien keräily voidaan suorittaa myös vapaamuotoisemmin altaan päädyssä

UIMAREIDEN KULJETTAJAT

- Johdattavat uimarit starttipaikalle.

 Omat kilpailut:

- Uimareiden kuljettajia ei välttämättä tarvita omissa kisoissa


KISAKANSLIA

- Antavat valmiit seurakuoret saapuville seuroille kisa-aamuna (kuorissa mm. porttirannekkeet ja ohjeet kilpailijoille) ja ottavat seuran vastuuhenkilöiltä allekirjoituksen uimahallin yhteystietolomakkeeseen. Lomake toimitetaan kassalle tai pidetään seuran omassa info-pisteessä.

- Hakevat tulokset allassihteeristöltä ja allekirjoituksen kilpailujohtajalta tulosliuskaan.

- Laittavat tulokset seinälle. (HUOM! Kopio, ei alkuperäistä, se arkistoidaan)

- Kopioivat tulokset seuroille, jos niin sovitaan. Asiaa kysytään yleisjohtajalta.

- Kopioivat mahdollisesti muuta materiaalia.

- Auttavat toimitsijahuollossa olevaa henkilöä "ruuhka-aikana", jos hän on yksin.

- Huolehtivat löytötavaroista

 Omat kilpailut:

- Omissa kilpailuissa ei ole kisakansliaa

TOIMITSIJAHUOLTO

- Hoitaa toimitsijoiden muonitusta

- Muistaa tarkistaa, että allassihteeristöllä ja kuuluttajalla on välipalaa ja juotavaa. He voivat poistua huonosti paikaltaan.

- Hoitaa tarvittavat ruoat ja juomat uimahallille. Jos henkilö ei ole tehnyt ennen ostoksia, auttaa joku kokenut tässä tehtävässä. Pyydä apua ajoissa!

- Auttaa kisakanslian henkilöitä, jos on tarvetta ja omilta töiltä ehtii.

Omat kilpailut:

- Omissa kilpailuissa ei ole toimitsijahuoltoa