Share |

Yleistä uimahypyistä

Uimahypyt on esteettinen arvostelulaji. Uimahyppääjältä vaaditaan hyvää  koordinaatiokykyä, rytmitajua, avaruudellista hahmotuskykyä, voimaa ja nopeutta, rohkeutta ja pitkäjännitteisyyttä, luontaisesti hyvät ojennukset sekä  tyylikkyyttä esittämisessä. 

Uimahypyn ilmalento kestää 1,2-1,7 sekuntia, jonka aikana hyppääjä tekee  tarvittavat voltit, kierteet sekä ojentaa hypyn veteen menoa varten. 

Veteenmenovaiheessa hyppääjän nopeus on kerroksilta hypättäessä yli 50  kilometriä tunnissa. 

Suorituspaikat 

Ponnahduslautahypyt tehdään ponnahduslaudoilta, jotka ovat yhden tai  kolmen metrin korkeudella vedenpinnasta.  

Kerroshyppykilpailut hypätään vakailta 10 metrin, 7,5 metrin ja 5 metrin kerrostasoilta.  

Uimahyppykilpailuja hypätään sekä sisä- että ulkoaltaissa.  

Suomessa 10 metrin kerroksia on uimahalleissa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Turussa sekä Vantaalla. 

Hyppyryhmät 

Uimahypyt ryhmitellään 6 hyppyryhmään, jotka määräytyvät sen mukaan,  mihin suuntaan hyppääjä telineestä katsottuna pyörii.  

Omat hyppyryhmänsä muodostavat kierre- sekä vain kerroksilta suoritettavat  käsinseisonnasta tehtävät hypyt. 

Eteenpäin hypyt: 

Hyppääjä lähtee telineestä kasvot veteen päin, hyppy pyörii eteenpäin vähintään ½ volttia.

Taaksepäin hypyt:

Hyppääjä lähtee telineestä selkä veteen päin, hyppy pyörii taaksepäin vähintään ½ volttia. 

Ulospäin hypyt: 

Hyppääjä lähtee telineestä kasvot veteen päin, hyppy pyörii taaksepäin  vähintään ½ volttia. 

Sisäänpäin hypyt: 

Hyppääjä lähtee telineestä selkä veteen päin, hyppy pyörii eteenpäin vähintään ½ volttia. 

Kierrehypyt: 

Hyppääjä voi lähteä telineestä eteen-, taakse-, ulos- tai sisäänpäin, ja kiertää pituusakselinsa ympäri vähintään ½ kierrettä tehden samalla vähintään ½ volttia. 

Käsiltä hypyt: 

Hyppääjä tekee hyppynsä käsinseisonnasta. Lähtöasento voi olla selkä tai  kasvot veteen päin. 

Suoritustavat 

Suorin vartaloin: 

Selkä, lantio, polvet ja nilkat ojennettuina. 

Taittaen: 

Vartalo on taitettuna lantiosta, polvet ja nilkat ojennettuina. 

Kerien: 

Lantio koukussa, polvet koukussa vedettyinä kiinni rintaan, kantapäät lähellä  pakaroita, kädet pitävät kiinni sääristä. 

Vapaa suoritustapa: 

Käytetään kierrehypyissä, tarkoittaa käytännössä edellä mainittujen suoritustapojen yhdistelmiä kierrehyppyjen aikana.

 

Vaikeusasteet 

Jokaisella hypyllä on vaikeusaste, joka nousee sitä mukaa, kun hyppy vaikeutuu.  

Vaikeusasteen suuruuteen vaikuttavat volttien määrä, suorituskorkeus, suoritustapa, kierteiden määrä, hyppyryhmä ja luonnoton veteenmenosuunta (selkä veteen päin taaksepäin ja ulospäin hypyissä).